We leven in een wereld die steeds meer gedigitaliseerd wordt. Het lijkt wel alsof we dagelijks te maken krijgen met vernieuwingen op technologisch vlak. Het voordeel is dat heel wat procedures veel sneller kunnen verlopen. We moeten niettemin opletten dat digitale data ten allen tijde beveiligd is. Niet alleen computersystemen zijn kwetsbaar, maar ook de mensen die ze gebruiken.

Met het advies van Wise Solutions bent u zeker dat uw data voldoende beveiligd wordt én komt uw organisatie tot verbeterde bedrijfsprestaties. Samen met u inventariseren en analyseren we de bestaande IT-infrastructuur. Wij geven onafhankelijk advies hoe u deze infrastructuur verder kan optimaliseren. Vervolgens bepalen we in onderling overleg en conform de ondernemingsstrategie de toekomstige IT-projecten. Hierdoor kan IT voor efficiëntere bedrijfsprocessen zorgen en op een betere manier ondersteuning geven aan de doelstellingen van uw bedrijf.

Puttend uit onze jarenlange ervaring, bieden wij ondersteuning bij de implementatie van uw IT-projecten. Via ons bent u straks thuis in de cloud, e-facturatie, e-signing, etc.

Services

Licentie- en accountbeheer

Voor alle computerprogramma’s waar u gebruikt van maakt, moet u beschikken over de nodige licenties. Wise Solutions neemt de licenties van uw organisatie onder de loep. Wij gaan na of u beschikt over de juiste licenties en over het juiste aantal. Als blijkt dat op niet alles volledig op punt staat, ontvangt u een duidelijk rapport wat er moet gebeuren om dit te corrigeren.

IT-audit

Om te weten of uw data voldoende beschermd is, wordt eerst een inventaris opgemaakt van alle hardware, software, netwerken, databases en data. Wise Solutions controleert vervolgens of er eventueel zwakke punten zijn (risk assessment). U krijgt van ons advies op maat waar er ruimte is voor verbetering. De optimalisatie van bestaande bedrijfsprocessen zorgt er mogelijks niet alleen voor dat de data van uw organisatie beter beschermd wordt, maar dat u efficiënter kan werken. Zo neemt het algehele rendement op uw IT-investering toe.

IT-advies

Is er twijfel binnen de organisatie of de huidige soft- en hardware wel volstaan om zo efficiënt mogelijk te werken en om aan de nieuwe GDPR-wetgeving te voldoen? Is het echt nodig om de bestaande infrastructuur uit te breiden of volledig te vernieuwen? Wise Solutions gaat na waar u nu staat en of er stappen gezet moeten worden naar de toekomst toe. Tegenwoordig moet elk bedrijf nu eenmaal over een IT-strategie beschikken om concurrentieel te blijven.

Projectmanagement

Wil uw bedrijf investeren in software, hardware, netwerken, beveiliging of werken in de cloud? Wise Solutions neemt deze projecten met kennis van zaken op zich. Zo bent u zeker dat u bijvoorbeeld geen gebruik maakt van verouderde programma’s en dat uw organisatie volledig mee is op vlak van gegevensbescherming.

Digitalisatie en innovatie

Met alle technologische evoluties is het soms moeilijk om in te schatten welke investeringen voor uw onderneming noodzakelijk/nodig zijn. Anderzijds liggen de tijden van pen en papier achter ons. Wise Solutions gaat voor u na welke investeringen voor u interessant zijn, zodat u enerzijds geen onnodige kosten maakt, maar anderzijds de boot van de digitalisering niet mist. Tools als e-facturatie, e-signing, CRM en documentmanagement en werken in de cloud kunnen de werking binnen uw organisatie een stuk efficiënter laten verlopen.

Cyber Security

Om te voorkomen dat cybercriminelen met uw gevoelige data aan de haal gaan, helpt Wise Solutions bij de beveiliging van uw toegang, netwerk, hardware (pc, mobiel, server), software en bestanden, cloud, e-mail en webverkeer. We inventariseren al het bovenstaande en brengen voor u de zwakke punten in kaart (risk assessment). Tot slot stellen wij voor u een stappenplan voor de toekomst op, waardoor uw organisatie steeds aan alle normen voldoet.

Bewustwording en opleiding

Niet alleen computersystemen zijn kwetsbaar, maar ook de personen die er gebruik van maken. Wise Solutions leert uw werknemers waar ze voor moeten opletten. Indien uw werknemers zich niet bewust zijn van bepaalde risico’s, kan zelfs het sterkste antivirusprogramma geen oplossing bieden. Wise Solutions leert hen de do’s en don’ts bij het openen van e-mails, gebruik maken van usb-sticks, inloggen op open wifi-netwerken, surfen op internet, communicatie via social media en het aanmaken van paswoorden.

GDPR Compliance

Op Europees vlak wordt vanaf 25 mei 2018 de General Data Protection Regulation (GDPR voor de vrienden) of Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Er wordt geëist dat de persoonlijke data van alle Europese burgers beschermd wordt. Alle organisaties (bedrijven, vrije beroepen, …) moeten kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze bijhouden en hoe deze data gebruikt en beveiligd worden. De Privacy Commissie in België treedt op als regulator en zal nagaan of bedrijven de nodige stappen nemen. Wanneer data gestolen wordt van een organisatie waar geen beveiligingsbeleid gevoerd wordt, kunnen er fikse boetes opgelegd worden (tot 4% van de omzet). Bovenop de boete komt nog eens de onherstelbare schade aan het imago van uw bedrijf.

U bent overtuigd dat u stappen moeten nemen om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen, maar weet niet wat er nu er nu concreet moet gebeuren? Wise Solutions giet de nieuwe regels in een uitvoerbaar stappenplan op maat. Bovendien gaan we na of u wel over de nodige technologische infrastructuur beschikt om aan de nieuwe reglementering te voldoen.

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze  advies aankopen bij Wise Solutions. Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet u online een aanvraag indienen en vervolgens een bedrag storten in uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Neem contact met ons op om te bespreken hoe Wise Solutions u kan bij staan in deze procedure of om een advies op maat op te maken die geschikt is voor uw onderneming.

Contact

Info
Noorderlaan 76
8790 Waregem
056 62 61 50
contact@wisesolutions.be